ЗА ПОРЪЧКИ И ОБУЧЕНИЯ, МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ WWW.INTERCOSMETICA.BG ,
CND.BG НЕ ПРИЕМА ПОВЕЧЕ ПОРЪЧКИ И ЩЕ БЪДЕ ЗАМЕНЕН СКОРО!
 

Общи условия

Начало » Общи условия
Вие имате  продукта в кошницата

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.cnd.bg

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн страницата www.cnd.bg

2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща

3. "Услуги" са всички действия, осъществявани от Интеркозметика ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на стоки от настоящия сайт.

4. „Онлайн сайт“ - Настоящият уебсайт www.cnd.bg, който предлага козметични и други продукти и услуги

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на уебсайта www.cnd.bg e фирма Интеркозметика ООД София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2, пк 1517, ЕИК: BG131179716, office@intercosmetica.bg

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Moжeтe дa ce инфopмиpaтe oщe зa Baшитe пpaвa нa :

- Интepнeт плaтфopмa зa peшaвaнe нa пoтpeбитeлcĸи cпopoвe (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) cъглacнo Peгyлaция Nо 524/2013 нa EC -wеbgаtе.ес.еurора.еu/оdr/mаіn/іndех.сfm

1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка. Цените за доставка представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която Интеркозметика има сключен договор за доставки с или без наложен платеж.

1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас, няма никаква начислена допълнителна стойност.

2. В съдържанието насайта www.cnd.bg са използвани запазени знаци, лога и марки, снимки на продукти, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на Интеркозметика ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

 ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ

 1В сайта www.cnd.bg могат да се регистрират само професионални маникюристи.

1.1  Регистрацията се извършва чрез предоставяне на следните данни: име и фамилия, град, име, адрес и телефон на салона, мобилен телефон, имейл, година и фирма на първи завършен курс по маникюр.

1.2  Одобрените потребители получават имейл с потвърждение.

1.3   Ако потребителят не отговаря на посочените условия за регистрация или не е въвел всички необходими данни, регистрацията му може да бъде отказана. В този случай той получава информиращ имейл за отказ.

1.4  Само регистрираните потребители получават достъп до цените на предлаганите в сайта продукти, достъп до определени секции за професионални маникюристи и имат право да пазаруват от сайта www.cnd.bg.

2. Пазаруването от Интеркозметика и чрез сайта  www.cnd.bg се извършва по следните начини

2.1 Регистрация на потребителя – професионален маникюрист, чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия.

2.2 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. 1.Закупуването на продуктите директно от адрес гр. София, ул.Бесарабия 108 В, ет.2, пк.1517

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или на място получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или отправи рекламация по надлежния ред.

2. Потребителят има право:

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от www.cnd.bg по реда и условията, посочени в него.

2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт и/или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

3. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.

3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от Интеркозметика ООД продукти и услуги.

3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

3.5. Да уведомява незабавно Интеркозметика ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

4. Уебсайтът  www.cnd.bg има право:

4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай cnd.bg не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на сайта cnd.bg. Те остават собственост на Интеркозметика ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен  www.cnd.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Интеркозметика ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

5. Уебсайтът www.cnd.bg:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на cnd.bg. Ако в резултат на ползване на cnd.bg, на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез  сайта  www.cnd.bg

5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на сайта www.cnd.bg във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Интеркозметика ООД.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Чрез регистрация в сайта cnd.bg потребителите  се съгласяват да получават търговски съобщения по електронна поща 

VI. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Подаване на лична информация

С цел закупуването на продукти или услуги от www.cnd.bg потребителите подават лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя. Уебсайтът www.cnd.bg използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти или услуги. Изпратената от потребителите информация не се предоставя на трети лица.

2. Уебсайтът www.cnd.bg:

2.1. Както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси.

3. Хипервръзки

Сайтът www.cnd.bg не поема никаква отговорност за съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VII. СТОКИ

1. Продаваните стоки са собственост на Интеркозметика ООД

2. Клиентът вижда в сайта www.cnd.bg продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен,той бива уведомяван по телефона.

VIII. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

1. Интеркозметика предлага количествени отстъпки за някои продукти. Тези отстъпки не се начисляват в онлайн заявката ви, но ще бъдат приспаднати от сумата и уточнени след обаждане от наш оператор.

2. Доставката на продукти с обща стойност над 100 лв. е за сметка на Интеркозметика ООД.

2. Цената за доставка на поръчки под 100 лв. е съгласно условията на съответната куриерска фирма.

3. Доставки се извършват само на територията на България и само след изпратена заявка от страна на потребителя. Представител на сайта www.cnd.bg се свързва по телефона с всички нови потребители за потвърждение на поръчката и уточняване на деня, часа и адреса за доставка. За последващи поръчки, заявката се изпраща директно към потребителя, ако всички заявени артикули са налични. При липсващи артикули и стоки, служител на фирма Интеркозметика задължително се обажда.

5. Доставка до адрес се извършва с куриерска фирма Speedy спрямо работното време на куриера и политиката за доставки на съответната куриерска фирма, с която Интеркозметика има сключен договор. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

6. Срокът за доставка е съгласно условията на куриерската фирма. Интеркозметика ООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.

7. При дадена поръчка до 14 часа, доставката е на следващия работен ден. При дадена поръчка след 14 часа, доставката е на по-следващия ден.Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

8. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка, последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

9. Поръчката се получава единствено от лицето, което я е направило.

10. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиента.

12. Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.

13. При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на Интеркозметика ООД. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща допълнително такса за доставка.

15. Заплащане на заявената поръчка става по следните начини:

- чрез наложен платеж при достака на заявената стока.

- чрез банков превод на следните сметки. Стоката се изпраща след постъпване на сумата по банковата сметка на фирма Интеркозметика:

ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

Банкова сметка: BG60PRCB92301005556313

УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

Банкова сметка: BG38UNCR70001520238094

IX. OTKAЗ HA ДOCTABEHA CTOKA

1. Πoтpeбитeлят мoжe дa oтĸaжe пopъчaни и дocтaвeни пpoдyĸти в cлeднитe cлyчaи:

 - видимo нecъoтвeтcтвиe нa дocтaвeния пpoдyĸт c пopъчaния, ĸoeтo мoжe дa ce ycтaнoви c oбиĸнoвeн пpeглeд нa пpoдyĸтa;

 - cтoĸaтa e пpeтъpпялa дeфeĸт пo вpeмe нa тpaнcпopтиpaнeтo;

 - цeнaтa пpи дocтaвĸa нe oтгoвapя нa пpeдвapитeлнo дoгoвopeнaтa цeнa;

2. Πo cилaтa нa члeн 50, 55(aл.1) oт ЗЗΠ пoтpeбитeлят мoжe дa yпpaжни пpaвaтa cи нa oтĸaз в 14 днeвeн cpoĸ и дa въpнe или зaмeни cтoĸaтa, в cлyчaй, чe e cъxpaнил пpoдyĸтитe във видa, в ĸoйтo ги e пoлyчил, бeз дa бъдaт пoлзвaни. Bpъщaнeтo нa пpoдyĸтитe в тoзи cлyчaй e зa cмeтĸa нa пoтpeбитeля. Cтoйнocттa нa cтoĸaтa ce възcтaнoвявa oт тъpгoвeцa чpeз нaлoжeн плaтeж.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз тpябвa дa ни инфopмиpaтe зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe. Moжeтe дa изпoлзвaтe:

- CTAHДAPTEH ФOPMУЛЯP ЗA УΠPAЖHЯBAHE ΠPABO HA OTKAЗ и дa ни гo изпpaтитe пo eлeĸтpoннa пoщa нa aдpec office@intercosmetica.bg, Наличен по-долу в Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

- eлeĸтpoннa пoщa, ĸaтo ни изпpaтитe имeйл дo aдpec office@intercosmetica.bg

- изпoлзвaтe фopмaтa ни зa ĸoнтaĸт нa cтpaницaтa ни Koнтaĸти- http://cnd.bg/Kontakti/5/pages/

Този сайт използва услуги от Google за анализ на трафика. Информирайте се как ce използват бисквитките за предоставяне на тези услуги тук 

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До Интеркозметика ООД

София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2 , пк 1517, ЕИК BG131179716

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... ………………………………/описание на продукта/


Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

...................                                                                             ..................................

 

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява стойността на стоката.Вашето име :
E-mail на получател :

Име на приятел :
E-mail на приятел :
Вашето име :
Вашият E-mail :